GN Hearing Czech Republic od 1.3.2022 provádí veškeré opravy sluchadel značek ReSound, Interton a Beltone na území České republiky a Slovenské republiky

ZDARMA pro všechny občany Ukrajiny. Tato pomoc se vztahuje i na sluchadla zakoupená mimo území ČR a SR a platí do odvolání.

 

Pro opravy na území ČR prosím kontaktujte:

GN Hearing Czech Republic s.r.o.

Servis sluchadel

Prokopových 3

158 00 Praha 5

Tel: 222 512 377, 725 511 207

servis@gnhearing.cz

 

Pro opravy na území SR – prosím kontaktujte našeho výhradního distributora:

AUDIOFON s.r.o.

Kapitána Jaroša 3A

974 11 Banská Bystrica

Tel.: 048/414 27 12

e-mail: bb@audiofon.sk

 

 

 

As of March 1st, 2022, GN Hearing Czech Republic performs all repairs of ReSound, Interton and Beltone hearing aids in the Czech Republic and Slovakia

FREE OF CHARGE to all citizens of Ukraine. This assistance also applies to hearing aids purchased outside the Czech Republic and Slovakia and is valid upon further notice.

 

For repairs in the territory of Czech republic please contact:

GN Hearing Czech Republic s.r.o.

Servis sluchadel

Prokopových 3

158 00 Praha 5

Tel: 222 512 377, 725 511 207

servis@gnhearing.cz

 

For repairs in the territory of Slovakia – please contact our exclusive distributor:

AUDIOFON s.r.o.

Kapitána Jaroša 3A

974 11 Banská Bystrica

Tel.: 048/414 27 12

e-mail: bb@audiofon.sk